Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku jest ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców Słupska i okolic. Świadczymy usługi zdrowotne z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej - posiadamy kontrakt z NFZ. Zespół lekarzy i pielęgniarek świadczy podstawową pomoc pacjentom w zakresie porad zdrowotnych, profilaktyki, leczenia i opieki nad dorosłymi. Jest komórką pierwszego kontaktu z przedstawicielem ochrony zdrowia. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie na umówioną godzinę!

W skład zespołu POZ wchodzą:
  • Gabinety lekarzy POZ
  • Gabinet pielęgniarek i położnych środowiskowych
  • Gabinet zabiegowy
  • Gabinet szczepień

W podstawowej opiece zdrowotnej przyjęta jest zasada wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej.
Wybór należy tylko do Państwa!
Zapraszamy!

Rejestracja:
tel: +48 26 145 88 83
e-mail: rejestracja@wojskowa.slupsk.pl
POZ Dorośli
  • lek. Joanna Wilczyńska
  • lek. Andrzej Kasperek
  • lek. Paweł Kowalski

Szanowny Pacjencie pamiętaj, że możesz złożyć deklarację wyboru lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej osobiście lub poprzez IKP  (http://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta)
lub pobrać deklarację wyboru lekarza lub pielęgniarki środowiskowej lub położnej środowiskowej tutaj.

Gabinet zabiegowy
  • Pielęgniarka rodzinna - Jadwiga Krok
  • Pielęgniarka środowiskowa Małgorzata - Portaszkiewicz
  • Położna środowiskowa - Gabriela Wólczyńska