Pełna nazwa:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Nazwa skrócona:
WSPL SP ZOZ w Słupsku
Adres:
ul. Westerplatte 67, 76-200 Słupsk
REGON:
770670365
KRS:
0000040407
Kontakt:
administracja@wojskowa.slupsk.pl